Pravidla a podmínky

 1. PODMÍNKY SLUŽEB

Tuto webovou stránku provozuje společnost Vivano d.o.o. Tyto podmínky použití („Podmínky“) jsou právní dohodou mezi společností Vivano d.o.o. jménem sebe samotné a jejích přidružených a dceřiných společností (kolektivně „Společnost“) a Vámi a popisují pravidla a podmínky, za kterých můžete používat jakoukoli webovou stránku, stránku na Facebooku, mobilní aplikaci nebo jiný kanál sociálních médií, který Společnost vlastní a/nebo provozuje nyní nebo bude provozovat v budoucnosti (pod společným názvem a individuálně „Stránka“).

Na celé webové stránce výrazy „my“, „nás“ a „náš“ odkazují na Vivano d.o.o.. Vivano d.o.o. nabízí tuto webovou stránku, včetně veškerých informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu, Vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Tím, že navštívíte naše stránky a/nebo si od nás něco zakoupíte, se stáváte účastníkem naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími pravidly a podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně dalších pravidel, podmínek a postupů zde uvedených a/nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webové stránky včetně – bez omezení – uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a/nebo přispěvatelé obsahu.

Než kliknete na naše webové stránky, nebo je začnete používat, přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky služby. Vstupem na kterékoli části těchto webových stránek nebo jejich použitím souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi pravidly a podmínkami této smlouvy, pak nesmíte na webovou stránku přistupovat ani využívat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno těmito Podmínkami služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se Podmínky služby vztahují rovněž. Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli projít na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn našich webových stránek. Je Vaší povinností změny na této stránce pravidelně kontrolovat. Vaše další používání těchto webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

2. PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště věkem alespoň plnoletí, nebo že jste ve svém státě nebo provincii bydliště plnoletí a že jste nám udělili svůj souhlas k tomu, abychom povolili užívání těchto webových stránek kterémukoli z Vašich neplnoletých rodinných příslušníků.

Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve Vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli pouze, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód ničivé povahy.

Porušení nebo nedodržení kterékoli z Podmínek povede k okamžitému ukončení Vašich služeb.

Ceny a daně

Všechny ceny jsou vyjádřeny v eurech (EUR). Ceny zahrnují daň z přidané hodnoty (22% DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na dopravu ani poštovné. Jsou uvedeny při výpočtu hodnoty objednávky před elektronickým potvrzením objednávky.

Obchod nabízí následující způsoby platby:

  • Kreditní karta (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, BA)
  • Paypal
  • Hotovost při doručení

Používání našeho platebního systému je bezpečné, protože splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

3. ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

NÁHRADY

Jsme si jistí, že budete svůj nový výrobek KINDERFEETS milovat, ale pokud jej rozbalíte a zjistíte, že poněkud nesplňuje Vaše očekávání a není pro Vás to pravé, měli byste nám okamžitě poslat e-mail na adresu info@kinderfeets.pl, abychom mohli ověřit a schválit vrácení peněz. Máte 14 dní od data doručení na to, abyste nás informovali o zrušení Vaší objednávky, a 30 dní na to, abyste produkt, který chcete vrátit, přinesli na poštu (na poštovním razítku musí být datum v rámci těchto 30 dní). Abyste měli nárok na vrácení peněz, musí být Váš výrobek nepoužitý, ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi, a musí být také v původním obalu.

K dokončení procesu vrácení peněz vyžadujeme paragon nebo doklad o nákupu. Za úhradu přepravních nákladů na vrácení Vašeho zboží budete odpovědní Vy. Přepravní náklady jsou nevratné. Pokud obdržíte peníze zpět, budou náklady na vrácení odečteny z Vaší náhrady.

Doba, za jakou k Vám Vaše vyměněné zboží dorazí, závisí na GLS.

Při odesílání zboží byste měli zvážit využití sledovatelné přepravní služby nebo zakoupení přepravního pojištění. Nemůžeme zaručit, že Vámi vracené zboží obdržíme.

Částečné vrácení peněz je umožněno v případech, kde lze uplatnit, pokud není zboží v původním stavu, je vráceno později než 30 dnů po doručení, nebo je poškozeno nikoli naší vinou.

Pokud se rozhodnete zakoupené produkty vrátit, pošlete nám e-mail na adresu info@kinderfeets.cz a své zboží zašlete na adresu:

Vivano d.o.o.

Medvoška cesta 3

1215 Medvode

Slovinsko

Ozveme se Vám, jakmile obdržíme vrácený balíček.

NÁHRADY (pokud lze uplatnit)

Jakmile obdržíme a zkontrolujeme Vámi vrácené zboží, zašleme Vám upozornění na e-mail. Rovněž Vás vyrozumíme o schválení nebo odmítnutí Vaší refundace. Pokud Vám bude refundace schválena, bude zpracována a za určitý počet dní Vám bude podle Vašeho původního způsobu platby automaticky připsán kredit.

Pokud lze refundaci uplatnit, ale dosud jste vrácené peníze neobdrželi, nejprve znovu zkontrolujte svůj bankovní účet. Zobrazení vrácených peněz má často nějakou prodlevu. Pokud jste to všechno udělali, ale stále jste vrácené peníze neobdrželi, prosím kontaktujte nás.

ZBOŽÍ VE SLEVĚ (pokud je dostupné)

Peníze lze získat zpět jen za zboží za běžnou cenu. Peníze bohužel nelze vrátit za zboží ve slevě.

VÝMĚNY (pokud lze uplatnit)

Zboží vyměňujeme pouze v případě, že je vadné nebo poškozené. Pokud ho potřebujete vyměnit za stejné zboží, pošlete nám e-mail na adresu info@kinderfeets.cz.

4. OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Berete na vědomí, že Váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnuje (a) přenosy v různých sítích; a (b) změny v souladu a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat jakoukoli část Služby, používání Služby ani přístup ke Službě ani jakýkoli kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována.

Nadpisy použité v této dohodě jsou uvedeny pouze pro větší přehlednost a nebudou tyto Podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

5. PŘESNOST, ÚPLNOST A NADČASOVOST INFORMACÍ

Nejsme odpovědní za nepřesnost, neúplnost nebo neaktuálnost informací uvedených na této webové stránce. Materiál na této stránce je poskytován pouze jako obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani ho používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této webové stránce je na Vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci. Vyhrazujeme si právo obsah těchto webových stránek kdykoli upravit, ale nemáme žádnou povinnost jakékoli informace na našem webu aktualizovat. Souhlasíte s tím, že je Vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

6. ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (nebo její části či obsahu) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči Vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení Služby.

7. PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou být k dispozici v omezeném množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s naším Reklamačním řádem.

Snažili jsme se co nejpřesněji zobrazit barvy a obrázky našich produktů, které jsou v obchodě. Nemůžeme zaručit přesné zobrazení jakékoli barvy na monitoru Vašeho počítače.

Vyhrazujeme si právo, ale nemáme za povinnost, omezovat prodej našich produktů nebo Služeb na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, výhradně podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na těchto webových stránkách je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů Vámi zakoupených nebo získaných splní Vaše očekávání nebo že budou ve službě opraveny jakékoli chyby.

8. PŘESNOST FAKTURACE A INFORMACE O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle našeho výhradního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákazníkem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo doručovací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se Vás pokusit upozornit přes e-mail a/nebo fakturační adresu / telefonní číslo poskytnuté v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, u kterých to podle našeho výhradního úsudku vypadá, že je zadali prodejci, přeprodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu u všech nákupů provedených v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně své e-mailové adresy, přepravních údajů a čísel kreditních karet a údajů o jejich expiraci, abychom mohli Vaše transakce dokončit a podle potřeby Vás kontaktovat. Pokud aktualizujete své doručovací údaje poté, co byla objednávka odeslána, nebudeme ji moci znovu odeslat na Vaši novou adresu bez dodatečné platby za opětovné odeslání. Pro více informací si prosím přečtěte náš Reklamační řád.

9. VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme Vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které ani nesledujeme, ani nad mimi nemáme žádnou kontrolu, ani od nich nemáme žádné vstupní informace.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, vysvětlení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme vůbec žádnou odpovědnost vyplývající či související s Vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webové stránky je zcela na Vaše vlastní riziko a na Vašem vlastním uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za jakých jsou nástroje příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetí strany poskytovány, a že tyto podmínky schvalujete.

V budoucnu můžeme prostřednictvím webové stránky nabízet i nové služby a/nebo funkce (včetně uvedení nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.

10. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na této webové stránce Vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nemáme žádné povinnosti ani neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nezodpovídáme za žádnou újmu ani škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než provedete jakoukoli transakci, pečlivě si prosím přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na danou třetí stranu.

11. PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ ZADÁNÍ

Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní zadání (například soutěžní příspěvky) nebo bez žádosti z naší strany pošlete kreativní nápady, návrhy, nabídky, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, běžnou poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám přepošlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat jakékoli komentáře jako důvěrné; 2) zaplatit náhradu za jakékoli komentáře; ani (3) odpovídat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme za povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle svého vlastního uvážení vyhodnotíme jako nezákonný, urážlivý, výhružný, nactiutrhačný, hanlivý, pornografický, obscénní či jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že Vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, práv osobnosti a jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že Vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, nekorektní nebo obscénní materiál ani obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný, ani jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně zodpovědní za všechny své komentáře a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a neručíme za jakékoli komentáře, které jste zveřejnili Vy nebo jakákoli třetí strana.

12. OSOBNÍ INFORMACE

Vaše osobní informace o Doručovací adrese, které používáte při provádění nákupu prostřednictvím této webové stránky, jsou bezpečně zpracovány a nebudou použity k žádným jiným účelům než k doručení Vaší objednávky do Vašich rukou.

Vaše osobní Informace o zákazníkovi (tj. Vaše e-mailová adresa) se používají k tomu, abyste obdrželi e-maily s Potvrzením objednávky a Potvrzením o odeslání týkající se Vašeho nákupu.

Dotazy ohledně ONOÚ (obecné nařízení o ochraně údajů)?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně závazku ONOÚ, projděte si prosím naše:

Podrobné zásady ochrany osobních údajů v angličtině

Informace o právech jednotlivců, jejichž údaje zpracováváme v angličtině

13. CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Na našich stránkách nebo ve Službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, jež se mohou vztahovat k popisům produktů, cenám, propagacím, nabídkám, poplatkům za přepravu produktů, dodacím lhůtám a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit veškeré chyby, nepřesnosti nebo vynechávky a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste svou objednávku zadali).

Nezavazujeme se žádnou povinností aktualizovat, měnit ani objasňovat informace ve Službě ani na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádné související webové stránce by neměla být žádná konkrétní aktualizace ani datum aktualizace, které by naznačovalo, že veškeré informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

14. ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů, jak jsou stanoveny v Podmínkách služby, máte zakázáno používat webovou stránku nebo její obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) žádat ostatní, aby vykonali jakékoli protiprávní činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) přestupovat nebo porušovat práva našeho duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) přenášet nebo šířit viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provozování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace o druhých; (i) spamovat, provozovat phishing, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

15. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Negarantujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že Vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné ani bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány použitím této služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že občas můžeme službu odebrat na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom Vás na to předem upozornili.

Výslovně souhlasíte s tím, že Vaše používání nebo neschopnost používání služby je výhradně na Vaše riziko. Služba a všechny produkty a služby, které Vám byly prostřednictvím služby poskytnuty, jsou (kromě případů námi výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou dostupné“ pro Vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo implikovaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nenesou Vivano d.o.o. ani žádný z jeho úředníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců v žádném případě odpovědnost za jakékoli výjimečné, náhodné, přímé, represivní, nepřímé, následné nebo jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu vznikající nebo jakýmkoli způsobem spojené s Vaším používáním této webové stránky nebo kanálů sociálních médií, jakož i jeho produktů a součástí produktů, na základě jakékoli teorie odpovědnosti, i když byla společnost Vivano d.o.o. výslovně poučena o možnosti takových škod.

Vivano d.o.o., naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, jednatelé, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb ani poskytovatelé licencí nesmějí být v žádném případě odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně ale bez omezení na ušlé zisky, ušlé příjmy, ztracené úspory, ztrátu dat, náklady na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z Vašeho používání kterékoli ze služeb nebo jakýchkoli produktů obstaraných pomocí této služby, nebo jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s Vaším používáním této služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu způsobené v důsledku použití služby nebo jakýmkoli obsahem (nebo produktem) zveřejněným, přeneseným nebo jinak zpřístupněným prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste na jejich možnost upozorněni. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení či omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

16. ODŠKODNĚNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a budete společnost Vivano d.o.o. stejně jako naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, jednatele, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance držet v bezpečí před a proti jakémukoli nároku nebo požadavku a/nebo všem závazkům, nákladům, požadavkům, skutkovým a právním podstatám žaloby, škody a výdajům spojeným s používáním produktů společnosti Vivano d.o.o., včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, uskutečněné jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo z důvodu Vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují, odkazem nebo Vašim porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

NAŠE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI A VŠECHNY REKLAMACE VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ JE OMEZENA NA ČÁSTKY, KTERÉ JSTE NÁM PODLE TĚCHTO PODMÍNEK SKUTEČNĚ ZAPLATILI. DÁLE NEJSME ANI MY, ANI NAŠI ZAMĚSTNANCI ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ ŠKODY ANI ZA JINÉ ŠKODY ANI ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLI SOUVISEJÍCÍHO VYBAVENÍ, NÁKLADY NA KRYTÍ, PROSTOJE A UŽIVATELSKÝ ČAS ANI ZA PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNEK, PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOST, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOST NEBO JINÉ DALŠÍ PRÁVNÍ TEORIE TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU. NEZARUČUJEME USPOKOJIVOU KVALITU ANI VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL VZTAHUJÍCÍ SE K VÝROBKU.

SOUHLASÍME S TĚMITO OMEZENÍMI ODPOVĚDNOSTI A S TÍM, ŽE NĚKTERÉ ZEMĚ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO JINÝCH SPECIFIKOVANÝCH ŠKOD NEBO UMOŽŇUJÍ OMEZENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K TOMU, JAK DLOUHO IMPLIKOVANÁ ZÁRUKA TRVÁ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ PLATIT, NEBO SE NA VÁS NEMUSÍ PLNĚ VZTAHOVAT.

17. ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby považováno za protiprávní, neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení přesto vynutitelné v plném rozsahu povoleném platným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby. Toto rozhodnutí nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

18. UKONČENÍ

Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstávají po ukončení této dohody pro všechny účely v platnosti.

Tyto Podmínky služby jsou v platnosti, pokud a dokud nebudou vypovězeny Vámi nebo námi. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že naše Služby již nechcete používat, nebo když přestanete naše stránky používat.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte – nebo máme podezření, že jste nedodrželi – některou podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit také a Vy zůstanete odpovědní za všechny splatné částky do data ukončení, včetně; a/nebo proto Vám můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

19. CELÁ DOHODA

Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby na naší straně nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto Podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na této webové stránce nebo v souvislosti se Službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi Vámi a námi a řídí Vaše používání Služby, nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať již ústní nebo písemné, mezi Vámi a námi (včetně, ale ne s omezením na všechny předchozí verze Podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby nelze vykládat proti navrhující straně.

20. ZÁKONNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, na základě kterých Vám Služby poskytujeme, se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovinska.

21. ZMĚNY V PODMÍNKÁCH SLUŽBY

Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoli projít na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je Vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

22. KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji, neváhejte kontaktovat naše zástupce pro ochranu soukromí.

Vivano d.o.o.

Cesta na Bokalce 3

1000 Lublaň

Slovinsko

e-mail: info@kinderfeets.cz

Na základě Vaší žádosti Vás budeme neprodleně informovat – písemně a v souladu s příslušnými právními předpisy – o tom, které osobní údaje, pokud vůbec nějaké, byly během Vaší návštěvy webové stránky www.kinderfeets.cz shromážděny.